ARCHITEKTONICKÉ STUDIE A PROJEKTOVÁNÍ STAVEB

Při projektování staveb je důležitá spolupráce s klientem od samého počátku. Pomůžeme vám definovat stavební záměr, nabídneme variantní ideová řešení a po zformulování zadání vytvoříme architektonickou studii, jejímž výsledkem bude dispozičně definovaná stavba – podklad pro další stupně projektu. Při práci se soustředíme na estetiku, funkčnost a moderní konstrukční řešení. Zpracujeme projektovou dokumentaci v celém spektru rozsahu – od územního řízení po prováděcí dokumentaci až po přípravu výběru zhotovitele stavebního díla. Službou autorského dozoru pak náš ateliér dotváří kvalitu stavby až do její kolaudace. Našim cílem je dokonale ztvárnit představy klienta.