RESORT ČELADENKA

Rok: 2013
Pozemek: cca 30.000 m2

Rekreační resort je umístěn v klidné části Beskyd. Skládá se z hlavní budovy, apartmánových domů a horských domů. Stavba pod názvem Lorkova vila byla využívána pro ozdravné pobyty. Hlavní budova byla rekonstruována za účelem centrálního místa poskytující zázemí celého areálu, zejména pak restaurace, konferenčních místností a základního ubytování. Apartmánové domy a horské domy byly částečně zbořeny a jejich nadzemní části byly kompletně přestavěny. Celý areál počítá do budoucna s možným rozšířením o krytý bazén a rozšíření některých částí objektů. Společně se všemi stavbami je součástí projektu i komplexní řešení celého pozemku areálu včetně všech parkovacích a rekreačních ploch, stezek a přístupových cest. Kombinací přírodních materiálů na fasádách, interiéru a pečlivého přístupu k celkovému řešení areálu vznikl prostor, který podtrhuje krásu svého okolí. Stavba získala prestižní ocenění BEST OF REALTY 2014 jako nejlepší stavba hotelu v roce 2014 v ČR.