PRŮMYSLOVÁ HALA V BRNĚ

Rok: 2016
Pozemek: 3450 m2
Užitná plocha: 1035 m2

Stavba se nachází ve smíšené lokalitě obchodu a služeb. Je cílena jako prominentní prezentace společnosti s administrativní částí v druhém nadzemním podlaží, prezentační a prodejní částí prvního podlaží spojenou s distribucí a skladem. Hala je situována s odstupem od komunikace z důvodu ochranných pásem, tento prostor je pak využit částečně jako udržovaná plocha zeleně a parkovací plocha. Hala je umístěna ve střední části s průjezdným prostorem do zadní části venkovních skaldových ploch.